Hipertansiyon

Hipertansiyon nedir?

Kanın kan damarlarının dışına doğru yaptığı basıncın artması basit olarak hipertansiyon olarak yorumlanır.

Dolaşım sistemi nasıl çalışır?

İşlevlerini yapabilmeleri için, organların oksijene ve dolayısıyla, onu akciğerlerden getiren kana gereksinimleri vardır. Oksijenli kan, arterler (atardamar) ile dokulara, oksijeni kullanılmış olan karbondioksit içeren de venler (toplardamar) ile akciğere taşınır. Bu işlem genel sirkülasyon adı verilen farklı çaplarda damarlardan oluşan bir ağ içerisinde gerçekleşir. Bu işlem için doğal olarak pompalama gücü gerekir. Bu pompa kalptir. Bu pompalama işleminin kan damarlarında oluşturduğu basınca ise kan basıncı denir.

Sistolik ve diastolik basınç nedir?

Basınç birimi mm Hg olarak ifade edilir. Kanın kalp tarafından arterlere pompalandığı basınç sistolik basınçtır.. Diastolik basınç ise kalbin bu basıncı yani kalp atımını uyguladıktan sonraki dinlenme anındaki basınçtır. Sistolik basınç, her zaman risk faktörü olarak daha önemli kabul edilir.

Zamanla, bu basınçlar yükselirse (LDL kolesterol artar ve arterlerin iç duvarında plaklar oluşturup damarları daraltırsa), damarlardaki basınç yükselir ve böylece hipertansiyon gelişir.

Normal ve riskli kan basınçları nedir?

Amerikan Kalp Derneği (AHA) verilerine göre:

Normal bir kan basıncı 120 den az sistolik ve 80 den az diastolik basınçtır 12/8) .130 sistolik ve 90 üzeri diastolik basının üzeri gerçekleşiyorsa artık hipertansiyon olgusu başlamıştır. Bu 1. Derece Hipertansiyondur. 140/90 üzeri 2. Derece, 180/120 ise hipertansiyon krizi olarak kabul edilir. Derhal tedavi edilmezse göğüs ağrısı, yorgunluk, sırt ağrısı görme bozukluğu acil duruma işarettir.